Duurzaamheid & diversiteit

Hoe stimuleer je meisjes om voor STEM te kiezen?

By 4 oktober 2021oktober 12th, 2021No Comments

De instroom van meisjes in STEM-richtingen blijft laag. Dat toont ook de laatste STEM-monitor van de Vlaamse overheid aan. Lieselot Van Gysel volgde in zowel het middelbaar als het hoger onderwijs een technische richting en studeerde in haar jaar als enige meisje op school af. Nu is ze leerkracht mechanica op het GTI in Beveren. We vroegen haar hoe je meisjes overtuigt om voor een STEM-richting te kiezen.

1. Smoor genderstereotiep in de kiem

“Hoewel STEM bedoeld is voor jongens én meisjes, blijven bepaalde genderstereotypes roet in het eten gooien”, weet Lieselot. “Bepaalde richtingen worden nog steeds als ‘enkel voor jongens’ of als ‘typisch voor meisjes’ bestempeld. En dit idee zit ook in de hoofden van kinderen. Volgens de Amerikaanse professor Linda S. Gottfredson kiezen twaalfjarige kinderen hun droomberoep op basis van seksestereotypes. Meisjes sluiten piloot uit omdat het een ‘mannenberoep’ is, terwijl verpleger in de ogen van de meeste jongens een beroep is dat voornamelijk vrouwen op zich nemen. Het is van groot belang dat we als leerkrachten al vroeg op die genderstereotypes inspelen en kinderen meegeven dat ze alles kunnen worden.”

In de technische wereld is er een groot tekort aan geschoold personeel. En door genderstereotypes voelen meisjes zich niet geroepen om dat tekort op te vullen.

Lieselot Van Gysel

2. Zorg voor een veilige omgeving voor meisjes

Lieselot: “In een veilige omgeving bloeit een kind volledig open. Door op een typische jongensschool aparte kleedkamers en toiletten voor meisjes te voorzien, zet je een eerste belangrijke stap. Betrek daarnaast de ouders van meisjes. Kom te weten wat het voor hen makkelijker maakt om hun kind naar een overwegend mannelijke school te sturen. Door de vinger aan de pols te houden, kun je controleren of je als school goed bezig en welke stappen je nog moet zetten.”

3. Zet in op genderbewust lesgeven

Wie genderbewust lesgeeft, herkent én erkent de impact van gender op de ontwikkeling van leerlingen. In zo’n lesomgeving is er plaats voor verschillen maar niet voor stereotypes, en kunnen leerlingen zich zonder obstakels ontplooien. “Het is als leerkracht heel belangrijk dat je op genderstereotypes let en ze direct aanpakt”, zegt Lieselot. Genderbewust lesgeven doe je bijvoorbeeld zo:

  1. Gebruik in voorbeelden zowel mannen als vrouwen als je in een klascontext over beroepen spreekt.
  2. Haal zo vaak mogelijk sekseneutrale benamingen voor beroepen aan, bijvoorbeeld ‘kleuterleerkracht’ in de plaats van ‘kleuterjuf’.
  3. Moedig een leerling aan in zijn of haar interesse voor een vakgebied dat volgens de stereotypen niet bij zijn of haar sekse hoort.
  4. Laat leerlingen voor praktijkopdrachten zelf kiezen wat ze willen maken. Het is het maakproces dat telt.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Steeds het meest interessante nieuws over het onderwijs in je mailbox.

Schrijf me in