Jouw privacy, onze zorg

Onderwijs van Morgen is een initiatief van Uitgeverij VAN IN. De uitgeverij respecteert de privacy van de eindgebruikers en wil hen in klare taal informeren over de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens. We doen dit conform de nieuwe privacywetgeving (AVG / GDPR).

Op deze pagina hebben we alle informatie en afspraken samengebracht.