Innovatie & modernisering

Hoe komen eindtermen tot stand? Een overzicht.

Als leerkracht in het secundair onderwijs kom je dagelijks in contact met eindtermen. Maar voordat je deze minimumdoelen zelf in de praktijk omzet, leggen ze een hele weg af. Volg even mee.

Eindtermen in het secundair onderwijs

De eindtermen van het secundair onderwijs zijn minimumdoelen die de overheid vastlegt. Ze beschrijven de minimale kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die een leerling onder de knie moet krijgen. In het secundair onderwijs verschillen de onderwijsdoelen per graad en vanaf de tweede graad per onderwijsvorm. Elke school houdt zich eraan en beslist zelf wat ze boven op die doelen in de lessen aan bod laat komen. Maar wie legt deze eindtermen of onderwijsdoelen voor het secundair onderwijs vast?

1. Eindtermen voor-en opstellen

Het begint allemaal bij het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen. AHOVOKS is een Vlaams overheidsagentschap dat zich samen met verschillende onderwijspartners inzet voor levenslang leren voor iedereen.

Dit agentschap neemt het initiatief en stelt een ontwikkelingscommissie samen. Die bestaat uit afgevaardigden van de onafhankelijke onderwijskoepels, leerkrachten en afgevaardigden van het AHOVOKS zelf. Aan de hand van hun expertise stellen zij de eindtermen op.

2. Eindtermen controleren

In een volgende fase worden de onderwijsdoelen verder onder de loep genomen en doorgelicht op vlak van evalueerbaarheid, coherentie en consistentie. Dit is een taak voor de valideringscommissie, die bestaat uit de onderwijsinspectie en een groep taalexperten, onderwijskundigen en ontwikkelingspsychologische experten. Zij zijn de kwaliteitsbewakers van de eindtermen.

3. Eindtermen voorleggen

De onderwijsdoelen van het secundair onderwijs worden dan bekeken door de Vlaamse Onderwijsraad, de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen en de Raad van State, die hun advies geven. Dit gebeurt na de principiële goedkeuring van de eindtermen door de Vlaamse Regering.

(lees verder onder de afbeelding)

4. Eindtermen goedkeuren

Voordat de onderwijsdoelen van het secundair onderwijs vertaald worden, ondergaan ze een laatste controle en goedkeuring door de Vlaamse Regering en daarna het Vlaams Parlement.

5. Eindtermen vertalen

Dan is het aan de onderwijskoepels om de eindtermen in hun leerplannen op te nemen. Leerplannen omschrijven hoe de eindtermen juist bereikt worden. De verschillende scholen bundelen hun krachten om de leerplannen op te stellen. Zo zijn er verschillende leerplannen voor het gesubsidieerd vrij onderwijs, het officieel gesubsidieerd onderwijs en het gemeenschapsonderwijs.

6. Educatieve uitgeverijen aan het werk

De educatieve uitgeverijen baseren zich op de eindtermen, onderwijsdoelen en leerplandoelen om methodes te ontwikkelen. Dit zijn meer dan handboeken: methodes dienen om leraren in de praktijk te ondersteunen.

7. Eindtermen toepassen en evalueren

De laatste stap in het proces is de eindtermen toepassen en evalueren. Als leerkracht verwerk je de verschillende onderwijsdoelen in je les en zo komen leerlingen er uiteindelijk mee in contact. De onderwijsinspectie bekijkt ten slotte de leerlingevaluatie en beoordeelt op basis daarvan of de onderwijskwaliteit voldoet.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Steeds het meest interessante nieuws over het onderwijs in je mailbox.

Schrijf me in